ابزار بادی


ابزار های بادی شامل گروه های میخ کوب ، منگنه کوب ، پیستوله ، باد پاش ، تلمبه ،درجه باد ، قیر پاش ، فیلتر و کنیتکس پاش می شود .
هر کدام از گروه های فوق دارای تنوع برندی و مدلی است .
برای تامین منبع انرژی ابزار آلات بادی از کمپرسور های باد استفاده می شود .
حجم کمپرسور بستگی به نیاز ابزار مورد نظر دارد .
ابزار های بادی شامل گروه های میخ کوب ، منگنه کوب ، پیستوله ، باد پاش ، تلمبه ،درجه باد ، قیر پاش ، فیلتر و کنیتکس پاش می شود .
هر کدام از گروه های فوق دارای تنوع برندی و مدلی است .
برای تامین منبع انرژی ابزار آلات بادی از کمپرسور های باد استفاده می شود .
حجم کمپرسور بستگی به نیاز ابزار مورد نظر دارد .
فروشگاه اینترنتی ویراکس کو این ابزار آلات را همراه با مشخصات فنی و تخصصی گرد آوری و ارائه کرده است .

نمایش یک نتیجه